Terrorismivastane kaitse USA-s: my a**!

“16 illegaalset immigranti sai juurdepääsu USA tuumarelvadega seotud objektile, kus peaksid kehtima ülikarmid turvanõuded.”
Illegaalid töötasid tuumarajatisel USA-s

Hmm… Tulevad vägisi meelde “vanad head” NSVL-i ajad kus igasugust jaburust võis kohata. What next? Alkaiida vennad tuumanuppude juurde?

 

Kalju Rüütli