Tea kas hakkab midagi muutuma :-)

Euroopa Uimastite ja Uimastisõltuvuse Seire Keskuse (EMCDDA – kuhu kuulub ka Eesti Uimastiseire Keskus) 10 aasta uuringu tulemuse kokkuvõttest:

„Nn. astemelauateooriat, mille järgi hakatakse kanepi järel tarbima teisi, riskantsemaid uimasteid, ei toeta mingid faktid ning uimastidiskussioonis seda vastavalt ei käsitleta.“
Dipl.-Psych. Roland Simon
e-mail: simon@ift.de“

CannabisKanep regulaarne intensiivne tarbimine ning sellega seotud probleemid:
kontseptuaalne raamistik ja andmeanalüüs EL-i liikmesriikide kohta, uuringu lõppraport:
Regular and intensive use of cannabis and related problems: conceptual framework and data analysis in the EU member states (DOC)

Uuringute tulemused näitavad „astmelaua teooriale“ täpselt vastupidist. Euroopa Uimastite ja Uimastisõltuvuse Seire Keskuse aastaid kestnud uurimuse tulemus kanepi ja heroiini suhtest näitab, et mida rohkem suitsetatakse kanepit – seda vähem on heroiini- ja opiaatide tarbijaid:
Common trends across European countries

Allikas: Minut.ee

Tea kas hakkab midagi muutuma :-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *