Valdavalt positiivne

Milline on Minu emotsionaalne suundus?
Allikas: lahendus.net

1. 14 %
     
0

Sinu skoor: 65.9

100

hedonistlik isiksus
2. 14 %
     
0

Sinu skoor: 63.6

100

külm isiksus
3. 12 %
     
0

Sinu skoor: 56.8

100

praktiline isiksus
4. 11 %
     
0

Sinu skoor: 50

100

gnostiline isiksus
5. 10 %
     
0

Sinu skoor: 47.7

100

esteetiline isiksus
6. 10 %
     
0

Sinu skoor: 47.7

100

kirglik isiksus
7. 10 %
     
0

Sinu skoor: 43.2

100

altruistlik isiksus
8. 10 %
     
0

Sinu skoor: 43.2

100

puhtemotsionaalne isiksus
9. 8 %
     
0

Sinu skoor: 36.4

100

sentimentaalne isiksus

Emotsionaalse suunduse test


1. hedonistlik isiksus.

Sind iseloomustab lõbusus, muretus, hea füüsilineenesetunne ja
naudingusaamine nii seltskonnast kui ka rahulikust oleskelust. Arvad,
et elu pole väärt nautimiseta ja mõnutundeta ning et elu ei tohiks
liiga tõsiselt võtta. Ilmselt oled hinnatud seltskonnainimene ning
paljud kadestavad Sind Su oskuse pärast võtta elust, mis võtta annab.
Samas võib Sul tekkida probleeme lähisuhetes inimestega, kes elu
tõsisemalt võtavad kui Sina ja seepärast Sind alati ei mõista. Kui
arvad, et muretus hoiab Sind ennast haiget saamast, pead arvetama
sellega et nii võid haavata teisi. Hoiduda tuleks muutumast hoolimatuks.


2. külm isiksus.

Psüühika emotsionaalne külg avaldub Sinu puhul väga nõrgalt. Sind
peetakse üldiselt külmalt kalkuleerivaks isiksuseks. Sisimas tead aga
väga hästi, et tegelikult see nii siiski ei ole. Süüdistused nagu
oleksid külm ja tundetu teevad Sulle haiget, kuid Sa kas ei oska või ei
julge oma tundeid välja näidata. Sinu tundmused avalduvad lihtsalt
minimaalselt. Sind on raske millegagi ahvatleda ja Su elu juhib
mõistus. Sulle on omane ka madal emotsionaalne erutatavus ja asjalikkus
kõiges. Hoidu aga muutumast ükskõikseks. Kirgede ja veendumuste
puudumine on nõrga tahte tunnuseks ja ilma nendeta on raske elus midagi
saavutada. Ära karda oma emotsioone välja näidata – see teeb teistele
Sinust arusaamise lihtsamaks ja Sa ei pea enam kuulma arvamust, nagu
oleksid tundetu ja egoistlik.


3. praktiline isiksus.

Meeldivaimaid emotsioone elad läbi siis, kui töö läheb hästi. Ärritud
siis, kui ebaõnnestud oma ettevõtmistes. Karjäär on Sinu jaoks elus üks
tähtsamaid asju nagu seegi, et teised Sind hindaks hea kolleegi ja
töötajana. Sind iseloomustab hästi sõna „töönarkomaan“, kui oma ametiga
vähegi rahul oled. Tegevusetus võib pikka aega kestes Sinu jaoks
tõeline piin olla. Kui Sul on probleeme isiklikus elus, püüad endale
alati tegevust leida, et muresid töösse matta. Seetõttu võivad teised
Sind valesti mõista ning külmaks ja hoolimatuks pidada. Ole ettevaatlik
ja ära unusta tähele panemast nii oma kui ka teiste tundeid.


4. gnostiline isiksus.

Sind köidab kõik, mis on uudne ja huvitav. Rahulduse saad asjade ja
nähtuste olemuse mõistmisel ja siis, kui Sinu oletused kinnitust
leiavad. Armastad omaette mõtiskleda. Kannatusi ja rahulolematust
tekitab mõtteaine puudumine ja rahuldamata tunnetusvajadus. Vihastad
selle peale, kui Sinu arvamus valeks osutub või mõtted lihtsalt
ummikusse jooksevad. Sind huvitavad ilmselt suuresti sellised
probleemid nagu elu mõtte leidmine, hea ja kurja küsimus, ehk ka
religioon ja müstika. Oled aldis kõigele uuele ja tahad ka ise midagi
avastada või mõnele originaalsele ideele tulla, mis teiste poolt
tunnustust leiaks Vaata ainult,et Sa reaalsusest liialt ei kaugeneks.


5. esteetiline isiksus.

Üle kõige vajad Sa maailmas ilu enda ümber. Meeldivaid elamusi ammutad
loodusest, muusikast ja kõigest kaunist. Rahulolematust tekitab see,
kui Sa ei leia ilu, mida otsid ja armastad, või kui pead suhtlema
inimestega, kes ei jaga Sinuga samu esteetilisiarusaamasid. Ära unusta,
et ilu on vaataja silmades ja kuulaja kõrvades.


6. kirglik isiksus.

Oled aktiivne ja Sind ei rahulda oma tundmuste läbi elamine. Sinu jaoks
on oluline alati millegi poole püüelda. Võtad osa paljudest üritustest.
Sinu tunded on sügavad, tugevad ja püsivad ning kasvavad sageli üle
kirgedeks. Kui miski Sind köidab, siis oled valmis sellele jäägitult
pühenduma ning Sinu energial pole siis lõppu. Oled väga aktiivne ja
püüdlik, kui vaja saavutada mingit kindlat eesmärki.S inu elu on
elamusterikas, aga samas ka väga pingeline. Teravad elamused on Sinu
jaoks elu üks tähtsamaid komponente. Mõnikord oleks vajalik end ka
lõdvaks lasta ja õppida ühe eesmärgi kõrval nägema ka teisi, millele
keskenduda. Sinu puhul on olemas ka suurendatud oht langeda
negatiivsete kirgede küüsi, kuid tavaliselt oled piisavalt tugev, et
selliseid lõkse vältida.


7. altruistlik isiksus.

Suurimat rõõmu ja rahuldust pakub Sulle see, kui õnnestub teisi aidata
või neile midagi head teha. Solvud väga, kui teised Sinu häid kavatsusi
ei mõista või tänamatud on. Inimesed hindavad Sind sest teavad, et
hädas saavad nad alati Sinu peale loota. Egoism on Sulle võõras.
Ohverdad tihti oma isiklikud huvid teiste heaolu nimel. Võid olla
mõnikord ka liialt allaheitlik ja seetõttu on oht saada teiste poolt
ära kasutatud. Mõtle mõnikord rohkem endale jaära ole liialt
ohvrimeelne.

8. puhtemotsionaalne isiksus.
Elad tugevalt läbi oma tundmusi ja oled kergesti erutuv inimene. Erutus
tehib Sinu puhul kiiresti ja hooti. Sulle on omane impulsiivsus, mis
sageli võib üle minna ka afektiks. Toimid sageli hetkeidee mõjul ning
seda pikalt mõtlemata ja elavalt. Elad tihti läbi lühiajalisi ja
ägedaid tundepurskeid, mis Sind väsitada võivad. Sulle on omane arutada
ja mõelda mitte niivõrd asjade olemuse üle, vaid analüüsida oma tundeid
ja elamusi, mistõttu oled ilmselt ka hea inimestetundja, sest mõistes
ennast, suudad ka paremini teistest aru saada. Oled emotsionaalselt
äärmiselt vastuvõtlik ja kergelt mõjutatav, mida osavamad inimesed
võivad ära kasutada. Reageerid tugevalt ka kõige väiksematele
ärritustele. Nii Sinu rõõm kui viha onägedad, kuid enamasti
lühiajalised.


9. sentimentaalne isiksus.

Sulle on iseloomulik omaette mõtisklemine. See, kuidas Sa ümbritsevat
maailma tajud, sõltub suurel määral Su emotsionaalsest seisundist. Oled
väga tundlik, kuid passiivne. Su tunded ei pane Sind tavaliselt
energiliselt tegutsema. Suled oma emotsioone ehk liialt endasse.
Siinkohal on oht langeda enesehaletsusse ja liigsesse kalduvusse
tegelda ainult iseendaga. Samas oled sisimas kaastundlik inimene.
Armastus on Sinu jaoks armastusobjekti imetlemine ja ülistamine. Kui
aga avastad, et armastatu polegi veatu, on tagajärjeks ränk pettumus.
Ära nõua, et kõik oleks ideaalne – see on võimatu, sest Sa isegi pole seda.

Valdavalt positiivne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *