Rahvas ja tema õigus teada

“Eesti Päevalehe tellitud ja sel nädalal uuringukeskuse Faktum poolt läbi viidud küsitlusest selgus, et 60% vastanute arvates kajastas ajakirjandus lossiskandaali liiga karmilt ning läks presidendipaari eraellu tungimisega liiale. 26% hinnangul käsitles ajakirjandus lossiskandaali objektiivselt, vaid 2% arvates liiga leebelt.
Väga kriitiliselt suhtusid inimesed sellesse, kuidas ajakirjandus kajastas skandaali ajal presidendipaari lapsi ja lapselapsi: koguni 71% vastanutest leidis, et ajakirjandus suhtus presidendipaari lastesse ja lapselastesse hoolimatult.”
Uuring: ajakirjandus läks lossiskandaaliga liiale

Huvitav millise rahva “soovi ja õigusega teada” ajakirjanikud veel põhjendavad oma hoolimatut ja lahmivat suhtumist? Rõhuv enamus Eesti rahvast küll selle hulka ei kuulu. Kahtlustan, et 28% küsitlutest omas mingit alternatiivset motiivi (poliitilist vms.) oma arvamuse väljendamisel.

Rahvas ja tema õigus teada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *