Nii tore, nii tore… Eesti Riik

Eelmise sissekandega kenasti seonduv uudis tänasest EPL-ist:

Riik kavatseb uuel aastal oluliselt tõsta kõikvõimalikke riigilõive, mida tuleb tasuda nii juhiloa taotlemisel kui ka sõidukite arvelevõtmisel ja numbrimärgi saamisel.
Kokku plaanib riik autoregistrikeskuses tehtavate toimingute riigilõive tõstes uuel aastal inimestelt kätte saada ligi 150 miljonit krooni enam kui tänavu.
Rahandusminister Ivari Padar põhjendab riigilõive suurendava seaduse eelnõu seletuskirjas, et suuremad riigilõivu määrad aitavad valitsusel ellu viia sotsiaal- ja majanduspoliitilisi eesmärke. Viimati tõstis riik liiklusregistri toimingute eest võetavaid riigilõive 2005. aasta alguses.
EPLO

Kuigi öeldakse, et kes vana asja meenutab sel silm peast välja aga siiski:

“Riigilõivude eesmärk ei ole riigile tulu teenimine. Seetõttu on eelnõus vähendatud lõivude määrasid nendes valdkondades, kus need olid põhjendamatult kõrged.”
Rahandusministeeriumi pressiteade @2006

Tsitaadina, eriti just eelmise sissekande valguses sobib ehk see veel paremini:

“Kui te küsisite, miks kallineb sõiduki registreerimine 900 krooni, siis eks see toiming on riigi­le kallimaks muutunud. Sõiduki regis­treerimisega kaasneb ARK-ile vastutus ja see maksab,” lisas Parts.
EPLO

Kui mulle näiteks keegi seletaks milline nimelt vastutus kaasneb ARK-il minu konkreetse auto registrisse võtmisel (EU turule lubamise vastutus on antud juhul UK vastaval ametkonnal)…

Nii tore, nii tore… Eesti Riik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *