e-Riiklik e-potjomkini e-küla

Paar aastat tagasi jutustasin ühe loo sellest kuidas poliitikud/ametniku ja ettevõtjad/lihtinimesed vaatavad faktidele peale erineva vaatenurga alt. Lühidalt – mingil ajahetkel pasundasid Iirimaa poliitikud/ametnikud igal võimalikul ja vahest ka võimatul juhul sellest, et Iirimaa on Euroopa Liidu suurim IT eksportija. Kohe by far suurim. Samal ajal kurtsid Iirimaa IT-ettevõtjad, et neil kitsas käes pädevate itimeeste poolest. Polevat isegi piisavalt inimesi kes oskaks MS Office teksti- ja/või tabelarvutuste programme kasutada.

Kui siis pisut uurisin siis selgus, et tõepoolest, Iirimaa oli (ehk isegi on siiani) suurim IT toodete eksportija kuna sealmaal trükitakse Microsofti toodetega plaate kogu Euroopa jaoks. See, et nendesamuste programmide kasutamisega on sealmaal raskusi ei huvitanud neid kiitlejatest poliitikuid mitte karvavõrdki.

Miks ma sellest jälle jauran? Aga vot miks:

Täna püstitati justiitsministeeriumi registrite ja infosüsteemide keskuse loodud e-äriregistri ettevõtjaportaali abiga kõige kiiremini internetis asutatud ettevõtte maailmarekord.

Keskuse direktori Ando Rehemaa sõnul oli maailmarekordi püstitamise eesmärgiks näidata, et Eestis on ettevõtte asutamine tehtud ettevõtjale äärmiselt lihtsaks. „Riik on vähendanud bürokraatiat ning loonud maailma kiireimad e-lahendused, et ettevõtjal oleks oma tegevuse alustamine võimalikult mugav.”

Ettevõtja Raivo Keskra asutas täna InnoEstonia 2009 konverentsil kõigi silme all Hankeabi OÜ, mille kogu registreerimise protsess algusest lõpuni võttis aega 18:03,05 minutit.
Õhtuleht

Iseenesest tore uudis ju. Kui poleks seda pisikest, vastikult häirivat detaili:

starting a company online was seamless, but in order to get a working bank account i have to go to the bank in person. wtf e-stonia?
Taavet Hinrikus @ Twitter

Ehk siis kuigi firma saab küll loodud aga täisvereliselt seda kasutama saab hakata alles peale seda kui arve avamiseks isiklikult pangas kohal käidud. Järjekordselt valmis saadud e-teenusega mis ametnike arvates annab aluse uhkustada ja koos “Tehtud!” hüüda. Kodanike arvates aga mitte. Tuttav teema

P.S. Ma ei hakka siinkohal pikalt maurama teemal kas ja kui vajalik ikkagi oli selline on-line firmade loomine. Lühidalt – ma ei tunne kedagi kes tunneks kedagi kellel oleks vaja luua firmat 20 minuti jooksul. Nendel, kel seda võiks vaja minna on advokaadid riiulile paar firmat varuks pannud ja nende käimalükkamine on telefonikõne kaugusel. Ülejäänutele pole suurt vahet kas firma luuakse 1 tunni, 1 päeva või isegi ehk 1 nädalaga. Miks siis lugupeetud minister Lang seda sellise meediamüra-kära saatel innukalt peale pressis?

e-Riiklik e-potjomkini e-küla

3 thoughts on “e-Riiklik e-potjomkini e-küla

  1. See oli häbiväärne rekordipüstitus küll.

    Nõme panka minemise nõue tuleb rahapesu seadusest: “Krediidiasutuses või finantseerimisasutuses konto avamisel või muu teenuse esmakordsel kasutamisel isiku poolt, kellega krediidiasutusel või finantseerimisasutusel ei ole ärisuhet, tuleb tehingus osaleva või teenust kasutava isiku isikusamasus tuvastada, viibides isiku või tema esindajaga samas kohas.” Tobe on aga see, kui nt firma esindajal on juba endal samas pangas arve ja ka tema mõnel teisel firmal, siis seda ärisuhteks uue asutatava firmaga ei loeta. Iga OÜga uuesti panka.

    Firma asutamiseks ID-kaardiga on seaduses küll eraldi pügal, kuid selle täitmise järel pead ikka ise panka loivama: “Krediidiasutus võib asutatava äriühingu nimele avada konto äriseadustiku § 67 lõike 4 punkti 1 alusel kehtestatud korras registripidaja poolt arvutivõrgu kaudu automaatselt kontrollitud isikuandmetele tuginedes või äriseadustiku § 520 lõike 4 alusel volitatud notari kaudu tingimusel, et nimetatud kontole tehakse osa- või aktsiakapitali sissemakse konto kaudu, mis on avatud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis tegutsevas krediidiasutuses või lepinguriigis avatud välisriigi krediidiasutuse filiaalis, ja kontot ei debiteerita enne äriühingu Eesti äriregistrisse kandmist ning käesoleva seaduse § 13 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud hoolsusmeetmete kohaldamist käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud korras. Äriühingu esindajad peavad krediidiasutusel võimaldama hoolsusmeetmete kohaldamist käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud korras ja sõlmima selle konto kohta arvelduslepingu kuue kuu jooksul konto avamisest arvates.”

    Pangas järgneb üks absurd veel. Seal visatakse ette pabervorm, kuhu peab kirjutama vähemalt 1 eraisikust “tegeliku kasusaaja” firmast. Pangas öeldakse selle kohta tavaliselt, et nemad ei tea, keda sinna peab kirjutama, valige suvalt üks osanik ja kirjutage tema nimi ja isikukood. Seda täpset § 8 sõnastust ei tea pangas kunagi keegi, eriti, kui firma kuulub teistele firmadele.

    1. Nagu ühel seminaril endine riigikontrolör Alar Jõks kommenteeris: seadusi luuakse, muudetakse ja kuulutatakse kehtetuks ikka vastavalt vajadusele. Kas see üks lisasamm, ntx rahapesu seaduse muutmine “15 minutiga firma” teenuse tegelikult e-teenuseks tegemiseks oleks maailmarekordi untsu keeranud?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *