Sarjast “Sada sigadust sõbrale” ehk kuidas üht erakonda üle võtta

Nagu vaat, et iga esialgu keerulise, et mitte öelda võimatuna paistva eesmärgi saavutamine on reaalses elus üldjuhul üsna lihtne tegevus. Mõtestatud ja hoolikalt planeeritud, kuid ikkagi üsna lihtne. Nagu paljud muudki asjad maailmas.

* Tegele aktiivselt populismi ja “mulla tootmisega” mille tulemusena kaotad enda ja oma perekonnaliikme “ülemvõimu” vastvalminud erakonnas,
* Lase väheste järelejäänud lojaalsete pooldajate delegeeritud/volitatud häältega ennast uude juhatusse hääletada,
* Leia endale andunud ja kuulekas partiekaaslane ja orkestreeri üldkogu otsuste tühistamise hagi esitamine,
* Hääleta koos kogu ülejäänud juhatusega otsuse poolt millega otsustatakse hagiga mitte nõustuda ja palgatakse advokaat erakonna esindamiseks kohtus,
* Leia veel kaks senise mõjujõu ja võimu vähenemisest kibestunud juhatuse liiget ning valeta teadlikult kohtunikule, et erakonna juhatus on volitanud teid sõlmima kohtuvälise kokkuleppe ja nõustu üldkogu otsuste tühistamisega.

Et voilà, võim erakonnas üle võetud…

Kas see just nii toimus? Tsiteerime algallikat ehk ühte kolmest “kangelasest”:

Küsimusele, kas kõik juhatuse liikmed teadsid ja toetasid kavandatavat kompromissi, vastas roheliste riigikogufraktsiooni esimees Vahur Lahtvee 6 minutit ja 38 sekundit vältava monoloogiga. Jah-ei vormis keeldus ta vastamast.
Õhtuleht

Kui jätta kõrvale paar pisiasja nagu sind ähvardav Karistusseadustiku § 320 järgi kohaldatav rahatrahv või kuni kolmeaastane vangistus. Ja see, et väga pikka aega, kui mitte igavesti võtab ühiskond vastu homeerilise naeruga iga sinu retoorika “(otse)demokraatlike” protsesside tähtsusest. But hey, who cares! Sul on nüüd jälle oma erakond…

Aga tõsiselt. Kui sa pole rahul erakonnas toimuvaga siis on muudatuste tegemiseks kas võimalust: kas lahku erakonnast või esita oma seisukohad erakonna liikmetele. Liikmed väljendavad oma arvamuse sinu seisukohtadele läbi demokraatlike protsesside ehk hääletuse.

ERR liikmena on mul nüüd valikuid teha. Minu jaoks on üks kindel, kui jätkab Strandberg siis mina lahkun.

Sarjast “Sada sigadust sõbrale” ehk kuidas üht erakonda üle võtta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *