Tagastagem maa ürgeurooplastele

Juhuslikult komistasin selle Nils Niitra artikli otsa. Ja selle lausejupi otsa selles artiklis…

…võtku teadmiseks, et eestlased kui soomeugrilased pole Eesti territooriumi põliselanikud, vaid muulased. Enne meid elasid siin mingid protoeurooplased…
Nils Niitra: Tagastagem maa ürgeurooplastele

Oma kooliajast mäletan hägusalt seda, et arheoloogilised kaevamised on andnud vanimateks asulaks Eestis Pulli asula Pärnumaal (erinevatel andmetel ca 11000 – 10 600 aasta vanune.). Kuna viimne jääaeg taganes Eesti tänaselt territooriumilt umbes 13000 – 11000 aastat tagasi siis on alust arvata, et need Pulli asula leiud annavad märku esimeste asukate elukohtadest Eestimaal. Arheoloogilised leiud paigutasid Pulli asula mesoliitikumi ehk siis Kunda kultuuriga samasse ajastusse (9000 – 5000 aastat eKr). Kunda kultuuri on nii mitmeski kohas seostatud just nendesamuste n.n. protoeurooplastega, Omal ajal arvas Paul Ariste, et eesti keeles leiduvad teatud sõnad ei ole omased soome-ugri (ega ka indoeuroopa) keelele. Ta pakkus, et need võiksid pärineda tundmatut keelt rääkinud protoeurooplastelt.

Uurisin veidi igatsugu allikaid (Wiik, Künnap) ja sain teada, et hilisemad uuringud annavad alust arvata, et tegu on ikkagi algse eesti keele kõige vanema sõnavarakihistusega. Seega võib lugeda Kunda kultuuri aegsed elanikud (protoeurooplased) tänapäeva eestlaste kaugeteks esivanemateks.

Seega olen ma härra Niitraga ühel meelel. Tagastagem maa eestlastele.

P.S. Aga see pole esimene ega ka viimane kord kui ajakirjanikud oma teemakohaste teadmistega (või õigemini teadmiste puudumisega) hiilgavad.

Tagastagem maa ürgeurooplastele